De kracht van “Waarom”

De kracht van “Waarom”

De kracht van “Waarom” We zijn ervan overtuigd dat “waarom meer uitgebuit moet worden. Simpelweg omdat het direct resultaat oplevert. Mensen vragen te weinig waarom iets is zoals het is. Gek eigenlijk, aangezien de meeste vragen van een kind van drie...
Productanalyse: de theorie van het dode paard

Productanalyse: de theorie van het dode paard

Attentis wordt regelmatig gevraagd conceptueel mee te denken over allerlei producten en diensten. Zo ook afgelopen week, waarin aan mij gevraagd werd een productanalyse voor nieuwe portal (gefinancierd met overheidsgeld) te doen. De productanalyse De uitgangspunten...