Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn

Gelre Ziekenhuizen

Voor Gelre ZIekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen heeft Suzanne de facilitaire afdeling begeleid bij het opstellen van een strategische visie.

De opdracht

In juni 2022 heeft Gelre ziekenhuizen een nieuwe facilitair manager verwelkomd, die een nieuwe koers heeft ingezet voor het facilitair bedrijf. Deze koers richt zich op transparantie, kostenfocus en een integrale aanpak, waarbij de RVB een duidelijke vraag en behoefte heeft naar inzicht in de diensten en de bijbehorende kosten.

Om hieraan tegemoet te komen, is er behoefte aan een duidelijke strategische ‘paraplu’ voor het facilitair bedrijf, gebaseerd op de ‘WHY/HOW/WHAT’ van de afdeling. Momenteel ontbreekt deze paraplu en wordt er gewerkt vanuit de losse disciplines binnen het facilitair bedrijf, zonder integrale samenhang. Daarnaast is de positionering van het facilitair bedrijf niet duidelijk, wat leidt tot onduidelijkheid over waar de afdeling voor staat en wat voor organisatie ze zijn.

De ‘WHY/HOW/WHAT’ vormt de komende jaren de basis voor het facilitair bedrijf om focus te creëren voor alle werkzaamheden en de losse specialismen en disciplines te verbinden. Dit zorgt ook voor de koppeling van ontwikkelingen binnen het facilitair bedrijf en Gelre ziekenhuizen als geheel. Het pragmatische karakter van deze aanpak stelt het facilitaire team in staat om het grotere geheel te zien en de samenhang van werkzaamheden binnen de afdeling te bepalen.

Het resultaat

Het gewenste resultaat van deze aanpak is een duidelijke positionering van het facilitair bedrijf, waarbij helder wordt waar de afdeling voor staat. Dit zal leiden tot meer focus en samenhang binnen het facilitair bedrijf en Gelre ziekenhuizen als geheel. Het zal ook de betrokkenheid en het begrip van medewerkers vergroten, waardoor zij beter in staat zijn hun rol in het geheel te zien.

“Waar ik goed in ben? In het cirkeltje rond maken, van strategie naar praktijk”,
Daag ons maar uit! Suzanne • Facilitair adviseur | Concepten | Strategie | Advies
Content Attentis