Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen wanneer u onze website bezoekt, onze diensten gebruikt of op een andere manier met ons communiceert.

1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen verschillende soorten persoonsgegevens, waaronder:

  • Contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres;
  • Gebruikersgegevens, zoals IP-adressen, browsegeschiedenis, apparaatinformatie en locatiegegevens;
  • Financiële gegevens, zoals facturatiegegevens en betalingsinformatie;
  • Inhoudelijke gegevens, zoals berichten die u verzendt via onze website of sociale media kanalen;
  • Andere informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals feedback, enquêtereacties of sollicitatie-informatie.

2. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens om onze diensten te kunnen leveren, verbeteren en aanpassen aan uw behoeften. Daarnaast gebruiken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om u op de hoogte te houden van onze producten, diensten en acties;
  • Om onze website te analyseren en verbeteren;
  • Om fraude en misbruik te voorkomen en op te sporen;
  • Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

3. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit nodig is om onze diensten te leveren of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.

4. Hoe beschermen wij persoonsgegevens?

Wij nemen de beveiliging van persoonsgegevens serieus en hebben passende maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging. Dit omvat het gebruik van versleutelingstechnologie, het beperken van toegang tot persoonsgegevens tot alleen die medewerkers die deze informatie nodig hebben en het opstellen van strikte procedures voor het beheer van persoonsgegevens.

5. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor wij deze hebben verzameld. Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor deze doeleinden, zullen wij deze veilig verwijderen of anonimiseren.

Content Attentis