Elite Tools B.V.

Strategische herstructurering

Strategische herstructurering en herpositionering van een groothandel afbouwproducten die in de problemen is geraakt.

Omschrijving opdracht

Elite Tools B.V. is een groothandel in afbouwproducten.

Het bedrijf verkeerde in zwaar weer en had flinke schulden bij leveranciers en partners. Een van de aandeelhouders van Elite Tools B.V. heeft Attentis gevraagd mee te denken over een oplossing.

Na goedkeuring van het voorstel heeft Attentis ook de opdracht gekregen om deze oplossing daadwerkelijk te implementeren.

Resultaat

Na een grondige stakeholderanalyse en probleemidentificatie bleek dat de beslis- en eigendomsstructuur van Elite Tools B.V. oorzaak was van de situatie waarin de groothandel zich bevond.  De business consultant van Attentis heeft samen met de overige aandeelhouders gezorgd voor een beeïndigingsovereenkomst en heeft de aandelenoverdracht begeleid met de advocaten & notarissen.

Daarnaast heeft Attentis afspraken met alle crediteuren kunnen maken waardoor Elite Tools een nieuwe start heeft kunnen maken.

Vanwege de tevredenheid met de uitvoering heeft Attentis ook de herpositioneringsopdracht gekregen voor Elite Tools B.V. Deze zal in de laatste maanden van 2022 vorm geïmplementeerd worden.

Resultaten liegen niet...
Business Development | Growth Bas • Business consultant
Content Attentis