8 juli 2022

Nieuw binnen Attentis: Facility Management

Facility management volgens Suzanne

“Waar ik goed in ben? In het cirkeltje rond maken, van strategie naar praktijk”, vertelt Suzanne ten Hove.

Suzanne is binnen Attentis verantwoordelijk voor de nieuwe tak facility management. Sinds het begin van 2022 kunnen we je hierdoor nog beter ondersteunen bij het professionaliseren en toekomstbestendig maken van jouw organisatie. En Suzanne, zij heeft een duidelijke visie op facility management.

Van strategie naar praktijk

Suzanne houdt zich, zoals ze het zelf zegt, vooral bezig met het leggen van verbindingen “Ik ben sterk op strategisch vlak. Ik ondersteun organisaties die een volgende stap willen zetten in hun ontwikkeling of organisaties die geremd worden op operationeel niveau. Ik werk graag nauw samen met de medewerkers van een organisatie aan iets moois. Ik wil iets opleveren waar organisaties mee verder kunnen, waarmee ze toekomstbestendig zijn. Niet iets dat als een plumpudding in elkaar zakt als er geen consultant meer is.

Daarom vind ik de doorvertaling van strategie naar praktijk zo belangrijk. Dat doe ik door de context te begrijpen, en door verbinding te zoeken met medewerkers of opdrachtgevers op alle niveaus in een organisatie.”

Actuele vraagstukken

“Facility management staat niet op zich. Vaak zijn er raakvlakken met andere afdelingen zoals HR en IT, waardoor een integrale aanpak noodzakelijk is”, aldus Suzanne. “Alleen zijn organisaties daar vaak (nog) niet op ingericht. Er wordt nog veel vanuit het eigen straatje gedacht en beslissingen worden niet integraal genomen en alleen voor de korte termijn. Ontzettend zonde, vooral omdat er zoveel samenhang is tussen verschillende specialisaties. Al deze afdelingen hebben vaak ook dezelfde klant. Door jarenlange ervaring met dit soort gezamenlijke projecten en vraagstukken maak ik makkelijk contact en kan ik verbindingen leggen tussen de verschillende disciplines.”

Hybride werken is bijvoorbeeld een onderwerp waar Suzanne momenteel veel mee te maken heeft en waarin een integrale aanpak ook essentieel is. “We gingen zo’n 15 jaar geleden van ‘het nieuwe werken’ met open kantoren en flexibel werken naar, nu heel actueel, hybride werken. Het fysieke kantoor zegt niets meer over de werkomgeving en dat raakt veel meer dan alleen de facilitaire afdeling. Dat maakt vraagstukken rondom hybride werken bijzonder interessant. Onder andere omdat het de kunst is om de lijn te vinden tussen eigen meningen en de gemene deler waar medewerkers zich ook happy bij voelen.

Het zijn ingewikkelde puzzels, maar vaak wel de leukste. Kantoren worden meer ontmoetings- en vergaderplekken en de werkomgeving van een medewerker bestaat uit een divers en samengesteld aanbod van werkplekken. Je moet in staat zijn om mee te bewegen met wat er speelt in de organisatie en daarbuiten.”

Toekomstbestendig

“Gebruikmaken van data, van systemen en de kennis en kunde binnen en buiten de organisatie. Het is ontzettend belangrijk”, vindt Suzanne. Dankzij de focus op toekomstbestendigheid en haar rijke facilitaire ervaring weet Suzanne organisaties verder te helpen. “Data kan ons vaak veel vertellen. Het kan verklaren waarom organisaties tegen bepaalde dingen aan lopen. Het is erg belangrijk dat je van operationeel tot strategisch niveau weet waar je data gegeneerd en gevalideerd wordt. Wat wil je ermee bereiken en hoe werken de systemen? Ik werk graag resultaatgericht, onder andere op basis van relevante data in combinatie met doelstellingen en wensen vanuit de organisatie.”

Facility management voor iedere organisatie
Suzanne werkte binnen grote organisaties en aan complexe projecten, maar dat betekent niet dat ze alleen maar grootschalige projecten oppakt. “Integendeel!”, geeft ze aan. “Juist binnen kleine organisaties kan er vraag zijn naar ondersteuning op facilitair gebied. Bijvoorbeeld omdat er simpelweg niemand is die het intern kan oppakken of dat een frisse blik nieuwe richting kan geven. Binnen de huidige economie heeft een groot deel van de organisaties te maken met een omgeving die verandert of die dynamisch is. Je moet voorkomen dat je ad hoc gaat handelen en juist naar de toekomst kijken en op basis daarvan beslissingen nemen. En daar ondersteun ik bij, dat heeft niets met de grootte van de organisatie te maken.”

De toekomst van facility management

“Ik geloof dat facility management echt maatwerk is. Op basis daarvan denk ik dat er een markt is voor facility scans. Een scan van je organisatie die inzicht geeft in de volwassenheid, in of je wel of niet naar een hybride werken model moet, etc. Hierin komt alles samen. Performance management, doelen, concepten, toekomstbestendigheid. Ik geloof dat de rol van facility management de komende tijd nog meer centraal gaat staan. Omdat het een sleutelrol is en kan zijn in zoveel processen die rondom een medewerker georganiseerd zijn en omdat het meer en meer draait om een integrale aanpak. Van duurzaamheid, tot aantrekkelijk werkgeverschap en het inrichten van passende vormen van hybride werken. Bij Attentis wil ik de komende tijd werken aan slimme tools om bedrijven inzicht te geven en verder te helpen.”

Achtergrondschets

Suzanne behaalde in 2015 haar master facility management. Ze specialiseerde zich in LEAN, projectmanagement en beleid- en performance management. Ze weet relevante data en systemen toe te passen in (complexe) facilitaire projecten. Ze is strategisch sterk, maar weet de concrete doorvertaling naar de praktijk feilloos te maken. Ze werkte in het publieke en in het niet publieke domein, aan de dienstenkant en aan de opdrachtgeverskant.

“Waar ik goed in ben? In het cirkeltje rond maken, van strategie naar praktijk”,
Daag ons maar uit! Suzanne • Facilitair adviseur | Concepten | Strategie | Advies
Content Attentis